Concurs Públic Tag

31 Oct L’Ajuntament de Subirats treu a licitació el nou equipament turístic a l’estació de tren

L'Ajuntament de Subirats treu a licitació el plec de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques que han de regir el procediment de licitació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu i explotació del nou equipament turístic municipal - punt d'acolliment del cicloturisme al Penedès i hub de bicicletes. Si esteu interessats, podeu consultar les Bases publicades al BOP (30 de novembre de 2017) o bé consultar les Bases des del web de l’Ajuntament de Subirats. El termini per a presentar...

Llegir més