Sostenibilitat a Subirats

El turisme ocupa un lloc important en el conjunt de l’economia local de Subirats i en la vida local. Aquest efecte dinamitzador de l’economia es produeix no només per la influència directa dels ingressos que genera, sinó perquè també influeix en altres sectors econòmics al marge de la mateixa activitat turística.

Atesa la seva importància i incidència l’Ajuntament de Subirats accedeix a una via de diàleg permanent amb els agents i empreses turístiques a través del Consell Municipal de Turisme de Subirats, òrgan de caràcter consultiu i de participació en qüestions municipals que directament afecten el sector turístic.

El turisme a Subirats vol continuar evolucionant de forma correcta, tractant de  consolidar-se  com  a  destinació  turística  sostenible,  alhora que vol procurar un desenvolupament dinàmic, de qualitat i diversificat de productes turístics nous conformes a la preservació i conservació dels recursos naturals i sobretot del paisatge i de les exigències de la demanda, que avui dia requereixen especialment la protecció del nostre paisatge rural, amb camps de vinya i una vida rural arrelats a la tradició agrícola i de pagès.

L’Ajuntament de Subirats a través de la seva àrea de turisme desenvolupa una consciència general de la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme entre la població local i vetlla per un turisme responsable al municipi a través d’adoptar els principis objectius de la Carta Mundial del Turisme Sostenible de l’UNESCO, organització de les Nacions Unides.

A través de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de Subirats renova cada any el certificat de compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere de les comarques de Barcelona amb l’objectiu de fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible a l’Oficina de Turisme de Subirats.

 

Subirats
29°
Partly Cloudy