Fruita Catasús

Sector: Productors Préssec d'Ordal

Més informació

C/ Can Rossell, 5, Can Rossell
93 899 33 11 - 655 04 42 46
per.catasus@gmail.com

Subirats
18°
Clear