POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Turisme de Subirats, en endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb allò establert en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016(GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques, en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre(LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, per allò que es facilita la següent informació del tractament:

  • Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament son:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi arribat a un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de noticies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal finalitat, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades: no es comunicaran a tercers, tret d’obligació legal.

Drets que assisteixen al Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació u oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades del contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: Estació Vitivinícola de Subirats. Estació de RENFE S/N 08739 Subirats.
Telèfon: 93 899 34 99
Adreça electrònica: info@turismesubirats.cat

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU
DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI.

Els usuaris, mitjançant el marcatge de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc(*) en el formulari de contacte o presentats en formulari de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades son necessàries per atendre la seva posició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants.

L’Usuari garantitza que les dades personals facilitades al RESPONSABLE son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. El RESPONSABLE informa i garantida expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides sota cap concepte a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatoris, ja que son necessaris per la prestació d’un servei òptim al Usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garantitza que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Quedi conformitat amb allò disposat a la normativa vigent en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD pel tractament de dades personals, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR i en l’article 4 de LOPD, per les quals son tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals son tractats.

El RESPONSABLE garantitza que ha implementat politiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPD amb el fi de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada per què puguin exercir-los.

Subirats
Partly Cloudy