Hispana Esperanto-Muzeo de Subirats

15 des. Hispana Esperanto-Muzeo de Subirats

Hispana Esperanto-Muzeo és el nom del Museu de l’Esperanto de Sant Pau d’Ordal, a Subirats, un dels més importants del món. El 15 de desembre, Dia de l’Esperanto –amb motiu del 150è aniversari del naixement del seu creador, el Dr. Ludwik Zamenhof– ha estat un referent per a TV3 que n’ha parlat a la televisió al TN Comarques i al TN Migdia (al minut 34 aprox.).

En Esperanto:

Hispana Esperanto-Muzeo estas la nomo de la Muzeo de Esperanto de Sant Pau d’Ordal, en la municipo Subirats, unu el la plej gravaj de la mondo. La 15-a de decembro, Tago de Esperanto –okaze de la 150-a datreveno de la naski?o de ?ia kreinto, Dr. Ludwik Zamenhof– estis referenco por kataluna televido TV3 kiu parolis pri ?i en la programo TN Comarques kaj en la TN Migdia (post la minuto 34 proksimume).

Mentre s’el.labora un projecte a més llarg termini amb l’Ajuntament, esperem donar-vos properament una bona notícia pel que fa a facilitar la visita turística a un dels recursos culturals més valuosos i poc coneguts de Subirats.

En Esperanto:

Dum oni laboras longperspektive pri fina projekto kun la Urbestraro, ni esperas doni al vi balda? bonan nova?on rilate al la faciligo por turistaj vizitoj al unu el la kulture pli valoraj kaj malpli konataj resursoj el Subirats.