Dossiers de les activitats educatives de La Puput, Aula de Natura de Subirats