Albet i Noya redueix les emissions de CO2

01 Mar Albet i Noya redueix les emissions de CO2

El celler Albet i Noya, seguint  la seva filosofia de respecte pel medi ambient, va contractar a principis del 2013 un servei de “Comptabilitat energètica” a l’empresa Macbrabant.

celler

A continuació us expliquem en que ha consistit i quins resultats ha tingut aquesta acció d’estalvi energètic:

Primerament, s’ha monitoritzar els consums elèctrics a través de diversos comptadors, per detectar les potències realment utilitzades segons l’àrea i el moment, els consums d’energia activa i reactiva i així poder detectar consums anòmals, comprovar que la facturació és la correcta  i optimitzar el contracte amb la companyia proveïdora de l’energia.
Un cop fets els canvis necessaris, l’estalvi en el consum d’electricitat tant sols del segon semestre del 2013, respecte al mateix període del 2012, va ser d’un 14%.
Posteriorment i a partir de les informacions enregistrades de la potència demandada dia a dia, s’ha pogut ajustar la potència contractada a la baixa, fet que reverteix ja en un estalvi afegit i en una important reducció de les emissions de CO2 per aquest concepte.
L’estalvi energètic és un tema molt actual que preocupa a la gran part de consumidors d’energia elèctrica. D’aquesta manera, el celler seguirà controlant  el consum energètic per gestionar-lo millor  i  optimitzar-lo  a base d’implantar  “Bones pràctiques ambientals ” continuar avançant en l’eficiència energètica i reduint les seves emissions de CO2.

En aquesta línia, el celler Albet i Noya és un dels pioners en vins ecològics a Catalunya i a tot l’estat espanyol, i compta ja amb una tradició vitícola de quatre generacions i amb una experiència de més de 36 anys en l’elaboració de vins ecològics.

A Subirats, Capital de la Vinya, recolzem les bones pràctiques ambientals i d’estalvi energètic!