La destinació turística de Subirats, un model sostenible i de qualitat

21/08/19

El turisme ocupa un lloc important en el conjunt de l’economia local de Subirats i en la vida local. Aquest efecte dinamitzador de l’economia es produeix no només per la influència directa dels ingressos que genera, sinó perquè també influeix en altres sectors econòmics al marge de la pròpia activitat turística. Atesa la seva importància i incidència es fa necessari un espai de participació que garanteixi l’equilibri i l’harmonització dels usos urbans amb l’objectiu de garantir la qualitat de vida de la ciutadania i una bona experiència als visitants del nostre municipi.

El turisme a Subirats vol continuar evolucionant de forma correcta, tractant de  consolidar-se  com  a  destinació  turística  sostenible,  alhora  que  vol procurar un desenvolupament dinàmic, de qualitat i diversificat de productes turístics nous conformes a la preservació i conservació dels recursos naturals i sobretot del paisatge i de les exigències de la demanda, que avui dia requereixen especialment la protecció del nostre paisatge rural, amb camps de vinya i una vida rural arrelats a la tradició agrícola i de pagès.

És per aquest motius que l’Ajuntament de Subirats creu necessària la creació del Consell Municipal de Turisme de Subirats com a òrgan de caràcter consultiu i de participació en aquelles qüestions municipals que directament afectin a aquest sector, que enriqueix l’activitat municipal en la mesura  en què l’Ajuntament accedeix a una via de diàleg permanent amb les persones i entitats que més a fons coneixen aquesta realitat.

Turisme Subirats desenvolupa una consciència general de la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme entre la població local i vetlla per un turisme responsable al municipi a través d’adoptar els principis objectius de la Carta Mundial del Turisme Sostenible de l’UNESCO, organització de les Nacions Unides.

A través de la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona, Turisme Subirats renova cada any el certificat de compromís per la sostenibilitat turística Biosphere de les comarques de Barcelona amb l’objectiu de fomentar les bones pràctiques en gestió sostenible a l’Oficina de Turisme de Subirats.

A continuació  informem de les activitats que s’han dut a terme en el municipi en aspectes ambientals, socials i econòmics en els darrers mesos: Aquest document es va revisant i actualitzant segons les activitats que anem tancant. Consulta el document de les activitats i col·laboracions realitzades [+]

Subirats
11°
Partly Cloudy