L'Ajuntament de Subirats treu a licitació el nou equipament turístic a l'estació de tren

31/10/17

L’Ajuntament de Subirats treu a licitació el plec de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques que han de regir el procediment de licitació de la concessió administrativa per a l’ús privatiu i explotació del nou equipament turístic municipal – punt d’acolliment del cicloturisme al Penedès i hub de bicicletes.

Si esteu interessats, podeu consultar les Bases publicades al BOP (30 de novembre de 2017) o bé consultar les Bases des del web de l’Ajuntament de Subirats.

El termini per a presentar ofertes és de 26 dies naturals a comptar des de demà de la publicació. (Acaba el dia 27 de novembre de 2017)

Més informació:

[+] BOP

[+] Bases al BOP

[+] Ajuntament de Subirats

Subirats
21°
Clear